درباره ما


آزمايشگاه پاتوبیولوژي

در سال 1376 این آزمایشگاه در اسلامشهر بنام حضرت وليعصر افتتاح گرديد.

خلاصه عملکرد

 • راه اندازي تخصصي آزمايشهاي پاتولوژي نسج ، سيتولوژي مديكال و سيتولوژي پاپ اسمير
 • راه اندازی آزمایشهای تخصصی بالینی
 •  انجام مشاوره هاي تخصصي پزشكي باليني و همچنين تفسير باليني نتايج آزمايشگاهي
 •  برگزاري 9 سمينار بازآموزي با شركت متخصصان ، پزشكان ، دندانپزشكان و كارشناسان مامائي
 •  همكاري علمي و آموزشي با انجمن آسيب شناسي ايران و شبكه بهداشت و درمان اسلامشهر
 •  پايه گذار تاسيس انجمن علمي پزشكي اسلامشهر در سال 83 

تجهیزات آزمایشگاهی

 • Sysmex K21
 • Sysmex K1000
 • Auto Analyzer 
 • Sediman Meter
 • Urin Analyzer
 • Elisa Reader
 • Electrophoresis Set
 • Bilirubin meter
 • Mindray BS 400
 • Cobas Mira S
 • Urea Breath Test
 • NycoCard HbA1C
 • TLC system
 • And other sets
   

ساختمان آزمایشگاه

 • ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺑﺎ طﺮاﺣﻲ وﻳﮋه آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه در 6 طﺒﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ
 • واﺣﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي مستقل نوزادان وکودکان در طﺒﻘﻪ ھﻤﮑﻒ
 • ﭘﺬﻳﺮش ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﯿﺮي و ﺟﻮاﺑﺪھﻲ ﻣﻜﺎﻧﯿﺰه در طﺒﻘﻪ اول
 • اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیش هاي ﻋﻤﻮﻣﻲ در طﺒﻘﻪ دوم
 • اﻧﺠﺎم آزﻣﺎیش های ﺗﺨﺼﺼﯽ و ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژی در طﺒﻘﻪ ﺳﻮم
 • اﻧﺠﺎم مشاوره ژﻧﺘﯿک و..
 • ﺳﺎﻟﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت جهت  ﺑﺮﮔﺰاري ﺳﻤﯿﻨﺎرھﺎ وﻛﺎرﮔﺎھﮫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ در طبقه چهارم
 • واحد مستقل بارداران بطوری که( پذیرش ونمونه گیری جداگانه) در طبقه پنجم انجام میگردد

مزیت های آزمایشگاه ولیعصر

 •  سیستم لیبل پرینتر برای اولین بار در ایران
 •  سیستم تلفن گویا برای پیگیری جواب بیماران اولین بار در ایران
 •  شبکه پیشرفته رایانه ای به گونه ایکه جواب آزمایشها از دستگاهها
 • به صورت خودکار وارد سیستم جوابدهی میکردد .
 • نتایج از طریق پست الکترویکی ارسال میشود
 • آماده بودن یا تکرار نمونه از طریق اس ام اس ارسال میشود

برنامه هاي آتي

 • راه اندازي تشخيص قبل از تولد -بررسي ژنتيكي جنين
 • راه اندازي اتوپسي پريناتال - كالبد گشائي علمي جنين و نوزاد جهت تشخيص علت فوت
 • راه اندازی آزمایشگاه PCR برای تشخیص قطعی بیماریهایی مانند HCV , HBV , HIV ,...
 • برای تشخیص قطعی بیماریهایی مانند PCR راه اندازی آزمایشگاه
 • HCV , HBV , HIV ,...
 • توسعه آزمایشگاه ژنتیک

 

 

مطالب پربازدید


آنمی (anemia) که در زبان فارسی به آن کم خونی گفته می شود عبارت است از کاهش هموگلوبین و گلبول های قرمز خون
تاریخ: 1394/11/29 , تعداد بازدید: 815
وقتي اسپرم ها وارد مهبل ( واژن) مي شوند، از طريق لوله هاي رحمي خود را به سمت تخمك آزاد شده مي رسانند.
تاریخ: 1394/11/29 , تعداد بازدید: 795
IUI به معنی تلقیح داخل رحمی اسپرم و یکی از روشهای کمک باروری می باشد.
تاریخ: 1394/11/29 , تعداد بازدید: 697

تماس با ماآمار سایتافراد آنلاین: 72 نفر

بازدید های امروز: 357 نفر

بازدید های دیروز: 609 نفر

کل بازدید های سایت: 1353207 نفر

نماد اعتماد
sibapp